Czy numer telefonu to dane osobowe?

Telemarketerzy to prawdziwa zmora nas wszystkich. Często dzwonią w najmniej oczekiwanym momencie, a także- jeśli zdecydujemy się odebrać- szybkie spławienie ich graniczy niemalże z cudem. Jednak wraz z wejściem w życie ustawy o RODO, życie telemarketerów zostało znacznie utrudnione. Nie mniej jednak stale próbują oni obejść przepisy i wciąż nękać natarczywymi telefonami. Nie mniej jednak, czy nasz numer telefonu to dane osobowe? Jak szybko pozbyć się telemarketera zgodnie z prawem?

Czy numer telefonu to dane osobowe?

Zacznijmy od tego, że do danych osobowych zaliczamy wszystkie te informacje, dzięki którym możliwa jest identyfikacja danej osoby. Nie ma więc wątpliwości, że telemarketer, który posiada nasz numer telefonu, może nas dzięki niemu łatwo zidentyfikować. Okazuje się, że o ile nie mamy wątpliwości, że imię, nazwisko i adres to nasze dane osobowe, o tyle z numerem telefonu pojawiają się pewne problemy. Jednak, numer telefonu przekazuje telemarketerom wiele istotnych informacji na nasz temat, a więc zaistniały wszelkie przesłanki do tego, by zaliczyć go do kategorii danych osobowych. Sprawdź co to za numer na naszej stronie!

Ochrona danych osobowych - RODO

Przepisy RODO powstały po to, by uchronić nasze dane osobowe przed dostaniem się w niepowołane ręce. Jednak ustawa ta dopuszcza kilka wyjątków, kiedy mimo braku zgody, przetwarzanie danych nadal będzie możliwe. W przypadku telemarketerów, żaden z tych wyjątków nie wpisuje się w ich kompetencje. Możliwość przetwarzania danych osobowych występuje:

  • za zgodą osoby zainteresowanej
  • celem wykonania umowy, gdzie jedną ze stron jest osoba, której dane mają zostać przetworzone
  • w przypadku podjęcia działań na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą
  • celem ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
  • celem wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej
  • kiedy pojawią się istotne przesłanki, prawnie uzasadnione
  • celem wypełnienia obowiązku prawnego, który np. ciąży na administratorze

Jak widać powyżej, ciężko pracę telemarketerów podciągnąć pod chociażby jeden, konieczny warunek, który upoważnia ich do przetwarzania naszych danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wspomnieliśmy już, by nasze dane mogły zostać przetwarzane, niezbędne jest wyrażenie zgody. W wielu przypadkach, wykonujemy ten manewr np. aplikując o pracę, gdzie zamieszczamy w CV odpowiednią klauzulę, dającą rekruterowi prawo do naszych danych osobowych. Okazuje się, że nie zawsze zgoda taka musi zostać wyrażona na piśmie. Telemarketer powinien więc w pierwszej kolejności zapytać nas czy taka zgodę wyrażamy, jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy. Wówczas będzie miał on niepodważalny dowód na to, że mu jej udzieliliśmy. Dodatkowo, niezbędne jest z jego strony, poinformowanie nas o obowiązujących przepisach RODO i warunkach przetwarzania naszych danych osobowych. Jest to tak zwany obowiązek informacyjny, którego większość telemarketerów po prostu nie spełnia. W tym momencie, można powiedzieć, że dzwoniąc do nas łamią oni obowiązujące w Polsce przepisy prawa RODO.

Jak spławić telemarketera dzięki RODO?

Jeśli chcesz skutecznie zaskoczyć natrętnego telemarketera, bądź świadomy tego, że RODO daje ci taką możliwość. W pierwszej kolejności, możesz się go dokładnie wypytać z jakiej firmy dzwoni, a także kto jest administratorem twoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą RODO, telemarketer powinien udzielić ci rzetelnej odpowiedzi na to pytanie. Jednak, telemarketerskie doświadczenie, podpowie mu, że takiej sytuacji można uniknąć przez sformułowanie, że nie mają oni twoich danych osobowych, a jedynie twój numer telefonu. Znów możesz w tym momencie zaprzeczyć i wyjaśnić, że numer telefonu to również dane osobowe, gdyż jest możliwa identyfikacja osoby, a firma, która posiada twój numer w swojej bazie, musi stosować się do przepisów RODO. Jeśli telemarketer będzie na tyle zdeterminowany i powie, że twój numer został wybrany całkowicie losowo. Wspomnij, że nawet na losowanie twojego numeru z bazy, dana firma musi mieć twoją zgodę i jest to tak zwany marketing bezpośredni. Po tym początku, istnieje spora szansa, że nawet najbardziej natrętny telemarketer zaniecha swoich wysiłków na długi czas.